ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวชิรวิชญ์ ประมาณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสพม.เชียงราย สพม.เชียงราย