ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอภิวัฒน์ อภิวงษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
2นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36