ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนิภาพร พรินทรากุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสพม.1 รร.วัดราชบพระเขตพระ สพม.1
2นายพีระ โสประดิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสพม.36 รร.ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.36