ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสพม.36 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.36 โรงเรียนเทิงวิทยาค